top of page
Aydınlatma Metni

   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC. A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatı korumaya bakıyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) Kapsama kişisel çalışanın kullanımı ve koruma ile ilgili çıkışız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 • Veri Sorumlusu

ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC. A.Ş olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuatı kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile yürüttüğümüz tarafınıza bildiriyoruz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel görüşmez,

 • Satış ve pazarlama politikalarının yürütülmesi için kullanılan çevrim içi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

 • Şirket tarafından üretilen ürün ve hizmetlerden, kullanıcıların faydalandırmak için gerekli işletme iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirme ve faaliyetlerimize yönelik sizler ile iletişimin geçilmesi,

 • Müşteri ziyaretinin izlenmesi ve haklarının korunması,

 • Şirket tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin size önerilmesi,

 • İş ilişkisi içinde olan ilgili taraflar hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması,

 • Şirket giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanımın fiziksel yerleşimin güvenliğinin sağlanması,

 • İletişim merkezi,

 • Hukuk işlerinin takipçisi ve yardımcıları,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin merkezi,

amaçlarıyla KVKK'nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin yürütülmesi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin süresia ait kişisel kapsamının gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi evinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri korumasının zorunlu olması” yasal sebepleri içerecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel kısıtlamalar, açıklamalar belirtilen amaçlar ile KVKK'nın 8 (2) (a) içeriklerini oluşturan ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ürün ve hizmetlerine ilişkin maliyetlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin amacı, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ İlgili mevzuatın yasal düzenleme kısıtlamalarını yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talebin gelmesi halinde, ilgili kamu kurumu ve kuruluşu ile paylaşılacaktır.

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Sözleşmesel hükümlerin yerine getirilmesi amacı doğrultusunda olacak şekilde, ihtiyaçmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar, organizasyonlar, firmalar ile paylaşılacaktır.

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Hukuki sürecin takip edilebilmesi amaçlı avukatlarımız ile sır saklamanın kapsamı gereğine kadar paylaşılacaktır.

 

 • Kişisel Veri Toplamın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK'nın 5 (2) ve 6 (2) tüketicilerinde belirtilen hukuki nedenlere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan dosyaları sözlü, yazılı veya elektronik yollarla elde edilir:

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi tutulması, telefon araması ile iletişimin geçilmesi, internet ziyaret edilmesi veya internet sitesi üzerinden danışılarak geçilmesi.

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, iş ortamı kurum veya kuruluşları aracılığıyla iletilmesi.

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Şirket bünyesinde tesis giriş-çıkış ve ortak odalarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.

 • KVKK'nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesini oluştururken kişisel düşünmeyen, 

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ işleilip işlenmediğini öğrenme,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler bilme,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların kılıflarını isteme ve bu yapılan işlemlerde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, maliyetlerinini gereksinimleri sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerde yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle kişinin sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasını engelleme,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak kullanıcılara zarara uğraması hâlinde zararın kaldırılmasını talep etme haklarına sahip olduğunu istemek istiyorlar.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, dosyalarınızdaki web dosyalarını yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu'nda belirtilen bütün bilgileri içerdiğini,

·   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Fatih Mahallesi Denizli Karayolu Caddesi No:29 Kuyucak/AYDIN adresindeki Şirketie yakınlarının bulunduğu,

cagdascam@hs01.kep.trŞeklinde kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, kimliğinizi tespit etmek ve yanlış kişiler hakkında bilgi vermek adına yazılı olarak noter yoluyla ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize çalıştırma ve sistemlerinde kayıtlı elektronik bulunan posta adresi kullanma yoluylakvkk@cagdascam.com.tr   verdiği elektronik posta göndererek  veya Kurul'un belirleyeceği başka bir yere iletebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Başvuru Formu

bottom of page